Pursaklar Escort

Cinsel İlişki

Pursaklar escort bayan sitesi, memelilerde cinsel ilişkinin katı biyolojik tanımı, erkeğin sertleşip dikilmiş penisinin (kamış) , gebe bırakmak için dişinin döl yoluna sokulmasıdır. İnsanlarda cinsel ilişkinin geleneksel tanımı da, çocuk yapmak amacıyla penis ve döl yolunun birleşmesidir. Ama bazı uzmanlar, cinsel ilişki terimini daha geniş bir anlamda kullanarak, bedenin başka bölgelerini kapsayabilen, cinsel organların birleşmesinin zorunlu olmadığı ve aynı cinsten eşlerin de uygulayabildikleri başka cinsel davranış biçimlerini de cinsel ilişki diye tanımlamaktadırlar.

pursaklar escort, pursaklar toki escort bayan

pursaklar escort, pursaklar toki escort bayan

İnsanlar, geleneksel tanımın dışında, çocuk yapma gereksinmesinden başka çeşitli nedenlerle de cinsel ilişkiye girerler. Cinsel ilişki, bedensel ve coşkusal haz, kendinden geçme ve orgazm (sinirsel doyuma ulaşma) sağlayarak, kişiler arasında yakın bir iletişim biçimi olabilir. Orgazm, bedensel refleksleri ve güçlü coşkuları içeren karmaşık bir tepkidir. Süresi çoğunlukla birkaç saniye ile bir-iki dakika arasında değişen orgazmı, bedensel ve coşkusal bir gevşeme ve rahatlama duygusu izler. Kadınlarda orgazm, döl yatağının ve döl yolu çeperlerinin hafifçe, haz verici biçimde ritmik kasılmasını kapsayan tek bir dönemden, bedenin her y anına yayılan ve dakikalarca sürebilen ya da saatlerce tekrarlanabilen son derece yoğun çoklu dönemlere kadar değişen çeşitli biçimlerde oluşabilir. Erkek orgazmı da, yoğunluk, süre ve sıklık bakımından çeşitli biçimlerde olabilir. Erkeklerde penisin bir dizi itme hareketi, çoğunlukla orgazmı hızlandırır; prostatın ve penisi çevreleyen kasların ritmik kasılmaları, erbezlerinin yükselmesi ve boşalma bu sürece eşlik eder.

Pursaklar Escort

Cinsel Tepki Çevrimi

İnsanlarda cinsel tepki çevrimi, dört evreli bir şema ile özetlenmiştir: Uyarılma, yükselerek en üst düzeye erişme, orgazm ve yatışma. Uyarılma evresinin süresi, birkaç dakika ile birkaç saat arasında değişebilir. Uyarılma ve onu izleyen yükselerek en üst düzeye ulaşma evrelerinde, hem kadınlarda, hem de erkeklerde kas gerilimi artar; nabız hızlanır; cinsel kızarma (göğüs de ve boyunda benekler) ortaya çıkar; meme uçları dikleşir; üreme organlarının damarlarına kan akını, kadınlarda (bızırın) kilitorisin ve iç dudakların (labia minör) şişmesine, erkeklerde ise penisin sertleşmesine neden olur. Buna ek olarak, kadınlarda döl yolu çeperleri kaygan bir sıvı salgılar; göğüsler irileşir; döl yatağı yükselir ve genişler; Ayrıca, döl yolunun dış üçte birlik bölümü şişer ve döl yolu ağzını çevreleyen kas gerilir. Bu tepkilerin tümü “orgazm zemini”ni oluşturur. Erkeklerde ise bazı başka tepkiler oluşur: erbezleri yükselir ve büyür; erbezi torbasının derisi kalınlaşır; Cowper bezleri (prostat bezinin altında bulunan bezelye büyüklüğündeki organlar) saydam, kaygan bir sıvı salgılar.

Pursaklar Escort

pursaklar escort cinsel tepki çevrimi

pursaklar escort cinsel tepki çevrimi

Cinsel tepki evreleri her zaman kesin çizgilerle birbirinden ayrılmaz; kadında klitoriz ve döl yolu dudakları, erkeklerde penis, ikinci evreye, yani yükselip en üst düzeye erişme evresine kadar sertleşmeye bilir. Bu evrede kritoliz, dokunulunca biraz acı verebilir. (çünkü başlığının altına çekilmiştir). Uyarılma evresinde başlamış fizyolojik tepkiler, yükselme evresinde genişleyip, şiddetlenebilir.

Orgazm evresinde, hem kadınlarda hem de erkeklerde istemsiz kas kasılmaları olur; kan basıncı (tansiyon) ve nabız yükselir; solunum hızlanır, makat büzücü kasında kasılmalar olur; ayak parmaklarında kasılmalar olur; sonuçta apansız bir cinsel gerilim boşalması gerçekleşir. Döl yatağının ritmik (yaklaşık 0,8 saniye arayla) kasılmaları ve penisi kavrayarak hem erkek, hem de kadın için orgazmı kolaylaştıran orgazm zemini, kadın orgazmlarının ayırıcı özelliğidir. Orgazmlar sırasında bazı kadınlarda, Grafenberg (G) noktasının uyarılmasıyla üretilen sıvının boşaltıldığı da olur. G noktası, döl yolunun yaklaşık 2,5 cm  içinde, kalça kemiğinin hemen arkasında, ön çeper üstünde yer alır. G noktasının uyarılması, Skene bezinde sıvı üretimini ve buradan salgılanmasını başlatabilir. Skene bezinin erkeklerdeki karşılığı, prostat bezidir.

Pursaklar Escort Bayan

Döl yolunun uyarılmasıyla ulaşılan orgazmların, yalnızca kritolizin uyarılmasıyla ulaşılan orgazmlardan farklı olup olmadığı konusunda bazı tartışmalar vardır. Ünlü cinsellik uzman Masters ve Johnson’a göre, ister kritoliz, ister döl yolu, ister her ikisi birden uyarılsın, kadınlarda yalnızca bir tür bedensel orgazm vardır. Bazı araştırmacılarsa, kadınlarda en az 3 farklı orgazm çeşidi bulunduğunu ileri sürmektedirler: Öncelikle kritolizin uyarılmasıyla oluşan vulva (ferç) orgazmı, öncelikle penisin döl yoluna girmesiyle ve G noktasının uyarılmasıyla oluşan döl yatağı orgazmı; bu uyaranların bir araya gelmesiyle oluşan bileşik orgazm. Araştırmacılar, orgazm tipleri konusunda uzlaşamasalar da, orgazmın ya da kişi tarafından duyumsanan orgazmın tipinin, kişinin cinselliğini dile getirme ve bundan zevk alma yeteneği kadar önemli olmadığı konusunda görüş birliliği içindedirler.

Pursaklar Escort

pursaklar escort toki cinsel tepki çevrimi

pursaklar escort toki cinsel tepki çevrimi

Erkeklerde orgazm çoğunlukla sperma boşalmasıyla birlikte gerçekleşir. Tek bir boşalmadan çıkan boşalma (sperma), yaklaşık üç yüz milyon sperma hayvancığı (sperma tozoyit) içerir. Boşalma, iki evreli bir süreçtir. Salgı evresinde sperma, prostatın idrar yolu soğanında birikerek, boşalmanın yakın olduğunu hissedilmesini sağlar. Atma evresinde, idrar torbasının boynu kapanarak, spermaya idrar karışmamasını sağlar; penisteki ve penis kökündeki kaslar, yaklaşık 0,8 saniyelik aralıkla kasılarak spermayı penis başından dışarı atar. Bazı erkeklerde “geriye doğru” ya da kuru boşalma gerçekleşir; geriye doğru boşalma, kalıtım, herhangi bir hastalık, ilaç kullanımı, bir ameliyat ya da sperma akışını denetleyen idrar yolu kapakçıklarının hasara uğraması nedeniyle spermanın, penisten dışarı fışkırtılmak yerine, sidik torbasına boşaltılmasıdır.

Pursaklar Escort Sitesi

Yatışma evresinde, hem kadınların hem de erkeklerin kas gerilimi, nabzı ve kan basıncı normal düzeylere döner. Cinsel ateş yükselmesi yok olur; meme uçlarındaki dikleşme sona erer; kadında dış dudakların ve kritolisin şişmesine, erkek de ise penisin sertleşmesine yol açan kan akını ortadan kalkar. Kadınlarda kritolis, başlığının altında alçalır ve duyarlılığı azalır; kayganlaştırıcı döl yolu salgısı durur; memeler normal boyutlarına döner; orgazm zemini dağılır ve döl yatağı önceki durumuna döner. Erkekler de erbezleri normal büyüklüğüne döner; er bezi torbasının derisi gevşer ve Cowper bezlerinin salgılaması durur. Kadınların bir çoğunun ve bazı erkeklerin, kısa sürede yeniden uyarılma, yükselme ve orgazm evrelerinden geçebilmelerine karşın, erkeklerin çoğu orgazmdan sonra eylemsiz bir dönem geçirirler: yaş, kalıtım ve sağlık durumlarına bağlı olarak, birkaç dakika ile saatler ya da günler arasında değişen bir süreyle penisleri yeniden sertleşemez ve orgazma ulaşamazlar.

Cinsel tepki çevrimi bakımından cinsler arasında var olan fizyolojik farklılıklar, son derece büyük olabilir. Hem kadınlar, hem de erkekler için öznel orgazm deneyimi öyle büyük benzerlik gösterir ki, araştırmacılar, orgazm deneyimine ilişkin yazılı anlatımları incelediklerinde, yazarın erkek mi, kadın mı olduğunu belirleyemezler.

Pursaklar Escort

Cinsel Arzu

Pursaklar Escort Bayan Sitesi

pursaklar escort bayan cinsel arzu

pursaklar escort bayan cinsel arzu

Cinsel arzu, kişiden kişiye büyük değişiklikler gösterir. Kişinin cinselliğini dile getirme isteğini, çekicilik duyguları, bir eşin varlığı, kişisel güç düzeyi, ekonomik durum, kültürel tutumlar, kalıtım, dinsel inançlar, yaş, sağlık durumu, vb. pek çok etmen etkiler. İnsanların yaşamları boyunca cinsel etkinlikte bulunma bundan haz duyma yeteneğine sahip oldukları, araştırma raporlarıyla belgelenmiştir. Aşağı yukarı bütün insanlar, arzu düzeylerine ve davranışlarına etkileyen bazı etmenlere bağlı olarak kendi kendini doyurma yoluyla (mastürbasyon ile), cinsel ilişki ile ve çeşitli başka etkinliklerle (günde bir kaç kez ile yaşam boyunca birkaç kez arasında değişen sıklıkla) cinselliklerini dile getirirler. Cinsellikteki arzu öğesini, bazı araştırmacılar, cinsel tepki çevrimine ilişkin şemalar içine almışlardır. Arzu evresinde başlayan bu şema, uyarılma ve yükselme evrelerini birleştirerek, orgazm ve yatışma evrelerini kapsar; 5 evreli başka bir şema ise, arzu, uyarıma, fizyolojik hazırlık, orgazm ve doyum evrelerini kapsar. Üçüncü bir şema, baştan çıkarma, duyumlar, teslim olma ve yansıtma diye tanımlanan ruhsal öğeleri dört evreli şema ile çakıştırarak, fizyolojik ve ruhsal boyutları birleştirir.

Cinsel Kimlik

Pursaklar Toki Escort

Belirli bir kültürde erkekler ve kadınlar için hem tipik (cinsel rol kalıpları) hem de arzulanır (cinsel rol kuralları) sayılan davranış ve özellikler, cinsel kimlik (ya da cinsel rol) diye tanımlanır. Cinsel kimlik, bir ölçüde biyolojik temeli de olmasına karşın, toplumsal diye nitelendirilen bir cinsiyet öğesidir. Biyolojik cinsiyet, cinsleri birbirinden ayıran fiziksel özelliklerle tanımlanır. (Bk. Cinsel Gelişme) Cinsel kimlik, bir kişinin, toplumsal olarak adlandırılan cinsel rolünü içerikleştirme biçimini dile getirir. Bir kişinin kendi biyolojik cinsinden duyduğu hoşnutluk derecesi, cinsel kimliktir. Karşı cinsel (biseksüel) terimleri, özgül cinsel davranışları ve yaşama biçimsellerini tanımlamak için sık sık kullanılmalarına karşın, cinsel tercihi dile getiren bu tür nitelendirmelerin, daha genel olan cinsel kimlik terimleriyle karıştırılmaması gerekir.

Pursaklar Escort

pursaklar escort cinsel kimlik

pursaklar escort cinsel kimlik

Cinsel Kimlik Üstündeki Etkiler: Yaşamın ilk anlarından başlayarak, kişinin cinsiyeti, kadınlığın ya da erkekliğin ne olduğu konusundaki toplumsal anlayışı etkiler ve bu anlayıştan etkilenir. Kromozomlar, cinsel hormonlar, hipotalamustaki farklılıklar ve üreme organları gibi biyolojik etmenlerin karmaşık etkileşimi, çeşitli toplumsal etmenlerle ve kişisel geçmişle birlikte, bireyin cinsel kimliğini oluşturur.

Bir çocuk doğduğunda, çoğunlukla üreme organlarına bakılarak erkek ya da kız diye sınıflandırılır. Kromozomlar, üreme organlarının gelişmesiyle sonuçlanan çok aşamalı bir süreci uyarırlar. Ama az sayıda anormal olguda, embriyonun gelişmesi sırasında belirli hormonların aşırı bol salgılanması ya da tersine hiç salgılanmaması, kişinin, bir cinse ait kalıtımsal yapıyı koruduğu halde, öbür cinse özgü bir görünüş almasına neden olabilir. Bu anormal olgularla ilgili incelemelerden çıkarılan sonuca göre, kişilerin doğumda belirlenen cinsiyeti ve yetiştirilme biçimi, cinsel rol davranışlarının ve sonraki cinsel kimliklerin belirlenmesinde kromozomlara bağlı cinsiyetten daha büyük bir rol oynar.

Pursaklarda Escort Bayan

Cinsel roller, başka kişilerle, en başta da anne-babalar, öğretmenler ve akranlarla olan etkileşimler aracılığıyla olduğu kadar, insanlar konusunda medyadaki betimlemeler aracılığıyla da öğrenildiği için, bireyden bireye ve toplumdan topluma değişiklik gösterir. Belirli bir toplumun içinde bile, bireylerin cinsel rollerini benimseme dereceleri farklı olabilir. Nitekim, biyolojik cinsiyeti ne olursa olsun, bir kişi, kadına özgü cinsel rolü benimseyebilir ve sıcak kanlı, anlayışlı, nazik diye nitelendirilen kadınsal cinsel kimliği edinebilir. Başka bir kişi ise, erkeğe özgü cinsel rolü benimseyerek, bağımsız, yarışmacı, atılgan diye nitelendirilen erkeksi cinsel kimliği edinebilir. Bazı bireyler ise, hem kadın; hem de erkek cinsel rolleri ile ilişkili davranışları benimserler ve er dişi (hermafrodit) cinsel kimlikli diye tanımlanır.

Kişinin kendisi ya da başkalarını tanımlamasına dayanarak oluşturan ana öğelerden biri de cinsiyettir. Çocuklar, kendilerini ”kız ya da oğlan” olarak yaftalamayı çok erken bir yaşta öğrenirler. Cinsel kimliğe ağırlık veren kültürlerde bu öz yaftalar, kişinin benlik kavramının önemli bir parçası haline gelir. Çocuklar, cinsel roller konusunda yoğun bir model ve bilgi arayışına girerler; bunun apaçık nedeni, kız ya da oğlan olarak dengeli bir öz kimliği sürdürme isteğiir.

Pursaklar Escort

Cinsel roller, başkalarına karşı davranışla ilgili belirli kuralları birlikte getirdikleri için, bireyler, yalnızca kendilerini rahat hissedebilmek amacı ile, etkileşimde bulundukları kişinin, ya da kişilerin cinsel kimliğini araştırma gereksinmesi duyarlar. Bu nedenle kişiler, başka bir kişinin cinsel kimliğini belirlemek için, saç biçimi, giyim, yüz ifadesi gibi göstergelerden, özgül tavır ve davranışlar gibi sözel olmayan ipuçlarından ve konuşma biçimlerinden yararlanırlar. Bir kişinin cinsel kimliğini öğrenme isteğinin gücü, bu ipuçları bulunmadığı zaman özellikle belirgindir. Söz gelimi, bir bebek ile etkileşimde olacak herkesin, bebeğin cinsiyeti ile ilgili meraklı soruları dikkat çekicidir.

pursaklar escort cinsel farklılık

pursaklar escort cinsel farklılık

Biyolojik Farklılıklar: Kadınlar ile erkekler arasında doğuştan bir takım bedensel farklar bulunduğu tartışma götürmez; bu nedensel farklar arasında söz gelimi, kadının adet görme, gebe kalma ve süt verme yeteneği, erkeğin ise gebe bırakma yeteneği sayılabilir. Bununla birlikte, doğuştan gelen zeka ya da kişilik farklarının varlığını ya da boyutunu değerlendirmek daha güçtür; çünkü bu durumda kalıtımın ve çevrenin etkilerini birbirinden ayırma sorunu ortaya çıkar. Kişilerin çevreden farklı biçimlerde etkilendiklerinin genellikle kabul edilmesine karşın, gözlenen cinsel farklılıklarda bu etkilerin ne ölçüde rol oynamış oldukları açık değildir. Cinselle ilgili basma kalıp yargıların çoğunlukla araştırmaları etkilemesi, bu konuda sonuçlar çıkarılmasını daha da güçleştirmektedir.

Bu sınırlar içinde, kadınlar da sözel becerilerin daha güçlü olduğunun, korkuyu (her zaman sergilemeseler de) bildirme eğilimi bulunduğunu ve yakın ilişkilere yatkınlığın daha çok olduğunu destekleyen bazı kanıtlar vardır. Erkeklere mal edilen özellikler arasındaysa, sayısal ve görsel-uzamsal becerilerin, öz güveni, başarı dürtüsünü ve saldırganlık düzeyinin daha yüksek olması sayılabilir.

Pursaklar Escort Bul

Ne var ki, bu bulguların dikkatle yorumlanması gerekir. Söz konusu farklılıkların biyolojik kökenli olduğu kanıtlansa bile, değiştirilemez oldukları düşülmemelidir. Biyolojinin davranışı denetleme derecesi, bir ölçüde, toplumun yaptığı seçimi yansıtır. Bir toplum, biyolojik yatkınlıkları vurgulamayı seçebileceği gibi, ödünlemeyi de seçebilir.

Tarihsel ve kuramsal değerlendirmeler: Hemen her kültürde cinsler arasında belirli bir iş bölümü bulunduğu görülür. Biyolojik kuramcıları, bu tutarlılığı, doğuştan gelen hormonsal, bedensel ya da işlevsel farklılıklara bağlamaktadırlar. Bununla birlikte, iş bölümünü niteliğinde ve katılığında değişkenlik söz konusudur.Toplum bilimlerini bu cinsel rol bölümlerine getirdiği açıklamalar, rollerin toplumdan topluma değişik gösterdiğini vurgular. Bu bakış açısından yana olan uzmanlar, cinsel kimliklerin, bir toplumdaki siyasal ve ekonomik yapıları da kapsayan daha geniş toplumsal örgütlenmenin bütünleyici bir parçası olduğunu savunmaktadırlar.

Bir toplumun niteliği ve ekonomisi, kadınların ve erkeklerin farklı konumlarıyla ilişkilidir. Eski avcı-toplayıcı toplumlarda her iki cinste yiyecek stoğuna katkıda bulunuyordu ve bu toplumların birçoğunda cinslerin konumu nispeten eşitti. Sonraki tarım toplumlarında, özel mülkiyet kavramı gelişince, bu koşullar altında kadınların konumu alçaldı ve yaşamları daha kısıtlı duruma geldi; çünkü erkekler, kadınların etkinliği denetlemeye giriştiler. Daha sonra kapitalist sanayi toplumları gelişti ve aynı toplumsal yapıları bir çoğu korudu. Ev alanı ile ev dışı alan arasındaki ayrım kesinleşti; kadınlar ev işlerini, erkekler ev dışı işlerini üstlendiler. XX. yy’da, özellikle sanayileşmiş batı toplumlarında, memurlara ve hizmet kesimi çalışanlarına talebin artması, kadınların ev dışı alanlarındaki çalışmalara katılımının artmasını sağladı. Toplum bilim ve antrpoloji araştırmalarına göre, aynı zamanda erkeklerinde ev içi alana katılımının artması, cinsel kimliklerin daha da esnekleşmesine ve cinsel eşitliğin artmasını sağlayacaktır.

Pursaklar Escort Bayan Sitesi

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.